SİLİSYUM NİTRÜR (Si3N4) BİLYALAR

Hafif ağırlıkta seramik malzemeden bilyalar çok iyi mekanik özelliklere, tokluğa ve korozyona karşı dirence sahiptir. Elektrik yalıtımlı ve otomatik yağlayıcıdır. Isıl şoklara karşı mükemmel dayanıklılığa sahiptir. Bilyalar ASTM F 2094 Classe II standartlarına göre üretilir.
Kullanım alanları
Özel/yüksek hızlı yatakları, vakum pompaları, kompresörler, mekanik santrifüjler, akslar/mandreller, geri dönen bilyalar, akış ölçerler, ölçüm aletleri. Havacılık, askeri sanayisinde kullanılır.
Malzeme ismi
Kullanım ismi
Diğer isim
Formül
% Nitrür
Silisyum Nitrür
Nierite
Si3N4
90,0 - 95,0
Fiziksel / mekanik / termik / elektrik / manyetik özellikler
Özellik
Sembol
Ölçü birimi
Tip
Not
Değerler
Yoğunluk
δ
[g/cm3]
Fiziksel
Ortam sıc.
3,26
Young Modülü
E
[GPa]
Mekanik
-
300
Sürtünme katsayısı
µ
-
Mekanik
Ortam sıc.
0,10
Özel ısı
c
[J/kg-K]
Termik
Ortam sıc.
740
Lineer ısıl genişleme katsayısı
α
[10^-6/ºC]
Termik
(ΔT=0-100°C)
3,4
Termik iletkenlik
λ
[W/(m·K)]
Termik
Ortam sıc.
23,0
Hacim direnci
ρ
[Ω*m]
Elektrik
-
> 10^13
Bağıl mıknatıs geçirgenliği
µ
-
Manyetik
Diyamanyetik
<~1
Teknik özellikler
Özellik
Tip
Ölçü birimi
Değerler
Ölçü birimi
Değerler
Sertlik
Mekanik
[HV]
1400 - 1600
-
-
Enson basınç dayanımı
Mekanik
[MPa]
2300 - 4000
[psix10^3]
334 - 580
Çalışma sıcaklığı
Termik
[ºC]
0 / 1200
[ºF]
32 / 2192
Verilen Çaplar ve Dereceler
Çaplar (min/max)
Ölçü birimi
Çaplar (min/max)
Ölçü birimi
Hassaslık dereceleri
0,4000 - 200,000
[mm]
1/64 - 8
["]
Bakınız bölüm Uluslararası Standartlar ISO 3290-2
Korozyona dayanıklılık
Asit çözeltiler (sülfürik asit) ve yüksek konsantre bazikler haricinde neredeyse tüm ortamlarda korozyona mükemmel dayanıklılık.
Revision n.7